پرینت

آشنایی با تکثیر و پرورش زالو طبی ایرانی و اثرات درمانی آن

 1196796 287

زمان ثبت نام :

مکان:

     96/01/26 لغایت 96/02/10

     ساری، کیلومتر 6 جاده ساری به طرف قائمشهر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

مدرس:      آقاي مهران يعقوبي ( کارشناس ارشد رشته شیلات )

photo 2017-04-22 09-27-39

logo