مواد دارویی و آنزیم های مفید در زالو

نوشته شده توسط Super User on . Posted in زالو درمانی

مواد دارویی و انزیم های مفید در زالو
تا کنون  مواد فعال زیستی زیادی در بزاق زالو و پودر زالو کشف و تایید شده که . این مواد فعال زیستی در  صنایع آرایشی و بهداشتی و  پزشکی و داروخانه ها مورد استفاده میباشد استفاده می شود.
 آنزیم ها و مواد مفید درزالو دارویی عبارت از:


1.Hirudin
2. Hyaluronidase (هیلارودیناز)
3. Pseudohirudin
4. Destabilase
5. Apyrase
6. Bdellines
7. Eglines
8. Kininases
9. Histamine-like substances  (مواد شبه هیستامین)
10. Collagenase (کلاژناز)
11. Leech prostanoids (پروستانوئیدها زالو)
12. Inhibitor of kallikrein of the blood plasma
13. Proteases (پروتئاز)
14. Lipolytic enzymes
15. Intibitor of Xa factor of the blood coagulation
16. Triglyceridase
17. Cholesterol esterase
18. Lipase(لیپاز)


 

logo