زمان زالو درمانی

نوشته شده توسط Super User on . Posted in زالو درمانی

زمان زالو درمانی

زمان زالودرماني همانند حجامت بوده که در اول و آخر ماه و همچنین اواسط ماه معمولاً انجام نميشود. بهترین وقت براي انجام زالو درماني هنگام روز و البته سه ساعت از روز گذشته باشد. همچنین در سنین کمتر از دو سال و بیشتر از شصت سال نباید زالو انداخت ( مگر در صورت ضرورت ) .

اندیکاسیونهای زالو درمانی :

محلهایي که محتاج تخلیه هستند اما نميتوان بر آن محجمه نهاد باید با زالو تخلیه گردد و افرادي که ضعیف هستند همچون زنان،اطفال و یا افرادي که تحمل حجامت ندارند زالو ارجحتر است.

زالو در مقایسه با حجامت خون را از بافت ميکشد و در موارد ذیل قابل استفاده است:

 • بیماريهاي مزمن پوستي مانند آکنه، جوش، دمل، زرد زخم، اگزما و جرب.
 • براي انگشتان و مناطقي که گانگرن و یا ادماتوز شده و باید قطع شود.
 • بیماريهاي اسكلتي مانند آرتروز، اسپاسم، دردهاي عضلاني و رماتیسم مفصلي، تروما، هماتوم و گاهي جهت درمان کشیدگي تاندونها.
 • درمان صداهاي گوش مثل وزوز.
 • بیماريهاي قلبي عروقي، ترومبوزیس وآنژین صدري
 • بیماريهاي چشمي؛ هماتوم، گلوکوم و تورم چشمها
 • جراحي پلاستیك و پیوند عضو،آنژیوژنزیس
 • واریكوسل
 • پرولاپس رکتوم
 • تورم مجراي واژن
 • سردرد
 • سرگیجه
 • تقویت سیستم ایمني
 • افزایش خون داخل جمجمه
 • لارنژیت
 • ملانوم بدخیم
 • سینوزیت و بیماريهاي ریوي و .......
logo